Przejdź do treści

Legia Akademicka

Ogłoszenie
Opublikowano 21 sty 2022

V edycja programu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej" skierowanego do studentów – ochotników,

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uruchamia V edycję programu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej" skierowanego do studentów – ochotników, którzy w ramach studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe. Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków.

Do szkolenia przystąpić mogą studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na każdej uczelni, publicznej i niepublicznej, posiadający obywatelstwo polskie. Do programu w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zapisać się mogą także studenci innych uczelni. Osoby niebędące studentami AWF Wrocław, proszone sąo dostarczenie wraz z wnioskiem, zaświadczenia ze swojej Uczelni potwierdzającego status studenta. 

„Wniosek Ochotnika"
należy złożyć odrębnie
dla „modułu podstawowego" oraz „modułu podoficerskiego".

Studenci zainteresowani przeszkoleniem powinni przesłać wniosek w terminie
do 26 stycznia2022 r.
na adres: cdk@awf.wroc.pllub złożyć osobiście w sekretariacie 
Centrum Doskonalenia Kadr
Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu
(pok. 013, przy ul. Witelona 25, tel. 713473169 lub713473185)


inf. zam. DOS

Pozostałe aktualności