Przejdź do treści

LAACT - international academic exchange

Ogłoszenie
Opublikowano 01 mar 2023
azg
LAACT_warsztaty

LAACT Light as a Creative Tool – multidyscyplinarny projekt Roberta Sochackiego – otworzył pomost między Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu a Akademią Sztuk Pięknych ALUO w Lublanie. W ramach porozumienia między tymi uczelniami studenci stworzą wspólną instalację. Zostanie ona zaprezentowana na tegorocznym festiwalu Svetlobna Gverila – międzynarodowym festiwalu światła w Lublanie, w stolicy Słowenii.

Pierwsza część projektu – warsztaty ze studentami z Akademii Sztuk Pięknych ALUO w Słowenii odbyły się w dniach 15-17.02.2023. Boštjan Drinovec, kierownik projektu ze strony słoweńskiej, przygotował animacyjny obiekt nawiązujący do działań op-artu oraz sztuki kinetycznej lat 60. Mentorką projektu ze strony polskiej była Laura Adel, doktorantka ASP Wrocław. W warsztatach wzięli udział studenci ASP ALUO w Lubljanie.

Warsztaty w ALUO obejmował aspekty teoretyczne oraz eksperymenty z kreacją obiektów animacyjnych. Laura Adel przeprowadziła wykład "Motion design - construction and deconstruction of moving image”. Studenci przygotowali elementy do animacji, wykorzystując specjalnie przygotowaną plansze tworzyli kompozycje z wykorzystaniem ruchomych sześcianów. Eksperymentowali także ze zmianami obrazu poprzez oświetlenie. Pod merytoryczną opieką Laury Adel oraz Boštjana Drinovec studenci wprawili elementy w ruch i tworzyli poklatkową animację. W trakcie warsztatów Laura Adel zaprezentowała studentom  możliwości postprodukcji ruchomego obrazu. Warsztaty zakończyły się wspólną dyskusją o możliwościach kreacji za pomocą koloru, światła czy nowych technologii. Finalnym efektem działań są trzy półminutowe animacje poklatkowe.

To jednak jedynie początek projektu. Problematyka poruszana podczas warsztatów na ASP ALUO w Lublanie zostanie teraz zinterpretowana przez studentów ASP Wrocław. Młodzi artyści zostaną wyłonieni podczas otwartego naboru. Warsztaty na Sztuce Mediów ASP Wrocław odbywać się będą pod merytoryczną opieką Laury Adel oraz Bartosza Radzikowskiego. Laura Adel doktorantka Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu w swojej twórczości bada zasady percepcji oraz właściwości przestrzeni osadzając działania artystyczne w nowomedialnym środowisku. Kreuje abstrakcyjne, ruchome formy inspirowane zjawiskami przyrodniczymi. Bartosz Radzikowski absolwenta wrocławskiego ASP w swojej działalności artystycznej eksploruje możliwości nowych mediów oraz estetykę postcyfrową. Pod ich opieką młodzi artyści odniosą się do animacji ze Słowenii używając nowych technologii. Synergia tych dwóch sposobów kreacji przybierze formę projekcji, obrazując nie tylko porozumienie między uczelniami ale również wagę wymiany artystycznej wśród młodych artystów oraz ogromną wartość artystyczną, którą niesie współtworzenie.

W maju rezultaty zostaną zaprezentowane podczas festiwalu Svetlobna Gverila Ljubljana, Słowenia.

http://www.svetlobnagverila.net

 

LAACT_warsztaty

Boštjan Drinovec - ALUO Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, Slovenia [project manager, tutor]

Robert Sochacki - The Eugeniusz Gepeprt Academy of Art and Design in Wrocław, Poland [project manager, tutor]

Laura Adel - The Doctoral School of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, Poland [tutor]

Co-producers and partnership: Forum Ljubljana(organiser festivala Svetlobna Gverila)

https://www.aluo.uni-lj.si/

http://www.ljudmila.org/forum/

https://www.asp.wroc.pl/

https://laact.pl/

Pozostałe aktualności