Przejdź do treści

Inspiracje 2024

Konkurs
Opublikowano 05 mar 2024
im
konkurs

Celem konkursu jest: stworzenie możliwości zaprezentowania prac młodych twórców szerszej publiczności oraz zdobywania doświadczeń w prezentowaniu sztuki i docieraniu do jej odbiorców poprzez kontakt twórcy z krytykiem sztuki, menadżerem kultury oraz kolekcjonerem. Poprzez udział w konkursie uczestnicy zdobędą wyjątkową okazję usamodzielnienia w działalności twórczej oraz budowy dorobku artystycznego.


Uczestnikami konkursu mogą być
studenci od czwartego roku studiów wzwyż, na wyższych uczelniach plastycznych (Akademiach Sztuk Pięknych i Uniwersytetach Artystycznych) w Polsce, oraz absolwenci wyżej wymienionych uczelni o profilach artystycznych,
Górna granica wieku osób biorących udział w konkursie nie powinna przekroczyć trzydziestego roku życia.


Zgłoszenie konkursowe

1 praca plastyczna wykonana w dowolnej technice (np.: malarstwo, pastel, grafika, techniki własne na płótnie, tekturze, desce, papierze oraz rzeźba) przy czym:
o żaden z boków obrazu zgłaszanego do Konkursu nie może być dłuższy niż 120 cm i mniejszy niż 25 cm,
o rzeźba (lub jej makieta) nie może ważyć powyżej 25 kg i żaden z wymiarów nie może przekraczać 1 m.

Czas trwania konkursu

prace konkursowe należy przesyłać w dniach od 1–31 marca 2024 roku na adres mailowy: konkurs@paleta.art.pl. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu konkursu znajdują się w Regulaminie.

Nagrody
• Nagrodą główną w konkursie jest przyznanie „Złotej Paletki”, organizacja wystawy indywidualnej w Warszawie z uroczystym wernisażem oraz wydanie folderu dla tej wystawy.
• Uczestnicy, którzy zajmą kolejne miejsca w konkursie lub zostaną wyróżnieni „Srebrną Paletką” i otrzymają propozycję uczestnictwa w wystawie zbiorowej w Warszawie oraz zostanie dla nich wydany folder do tej wystawy.

Informacje o konkursie zostały wysłane do władz uczelni oraz umieszczone na stronie internetowej www.paleta.art.pl

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy
pdf, 171.61 KB
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu
pdf, 180.5 KB
Regulamin konkursu

Pozostałe aktualności