Przejdź do treści

Ideo-metrie

Ogłoszenie
Opublikowano 04 lut 2014

– wystawa w Galerii Miejskiej we Wrocławiu – kurator Urszula Śliz

Wystawa Ideo-metrie w Galerii Miejskiej we Wrocławiu jest częścią wydarzenia Abstrakcja w sztuce i w nauce, konferencji organizowanej przy współudziale Instytutu Filozofii UWr.

Koncepcja wystawy:

Termin abstrakcja jest pojemny i funkcjonuje na wiele sposobów w kontekście sztuki w procesach tworzenia obrazu. Abstrakcja pozbawiona jest wszelkich cech ilustracyjności – zainteresowanie artysty koncentruje się na zagadnieniach formy i treści, przez przedstawienia niefiguratywne, często wywodząc się z transpozycji rzeczywistości.W znaczeniu ogólnym abstrakcja jest zawsze zależna od tego, jakie parametry reprezentacji są przyjmowane. Termin ten jest ciągle definiowany i wnosi ciekawe kwestie do ogólnej teorii odniesienia.

W warstwie wizualnej abstrakcja jawi się, jako przykładowo linia, punkty, obiekty geometryczne i plamy – jest efektem oczyszczenia przez pewne podniesienie ogólności. Metrum linii, podziałów płaszczyzn, proporcji, jest efektem poszukiwania zależności kompozycyjnych przez artystów. Zaś w warstwie znaczeniowej zawierać może wszystko – relacje matematyczne, koncepcje filozoficzne; treść stanowić mogą także stany emocjonalne oraz wiedza czerpana z ciągłości dziedzictwa kulturowego, jako podstawy do wywiedzenia nowej idei.

Dobór prac zawęziłam do abstrakcyjnych realizacji artystycznych, które nie są jedynie ekspresją malarską, ani też nie zawierają się w samej materii malarskiej. Stanowiska zaproszonych artystów są bardzo wyraziste, w większości oparte na długoletnich poszukiwaniach rozumienia idei i sposobów obrazowania oraz na budowaniu własnej koncepcji artystycznej.

Kiedy pół roku temu zdecydowałam się ostatecznie na tytuł Ideo-metrie (nazwy łączącej dwa słowa: ideę oraz metrum), chciałam przedstawić działania oparte na abstrakcji geometryzującej, analitycznej (Gołkowska, Chwałczyk, Makarewicz, Milecka), następnie odnoszące się do aspektu emocjonalnego, znaczeniowego (Błażejewski, Lewandowski-Palle, Podsiadły), oraz do transpozycji obiektów wyabstrahowanych z rzeczywistości (Kołodziejczyk, Czaplicki, Śliz).

A tworząc wystawę kierowałam się potrzebą pokreślenia wagi myśli przekładanych na język abstrakcji wizualnej.

Pozostawiam odbiorcy dowolność w przechodzeniu od jednej do innych definicji abstrakcji, proponowanych przez artystów. Niech wskazówek dla zrozumienia Ideo-metrii poszczególnych koncepcji dostarczą autorskie teksty autorów prezentowanych w katalogu. Za klucz posłużyć mogą tu słowa Jana Chwałczyka: „Analiza myślowa czynności umysłu ludzkiego polegająca na rozkładaniu danego obiektu na elementy składowe (części, cechy, relacje), wyodrębnienie poszczególnych elementów za pomocą abstrakcji, występuje w silnym związku z syntezą i warunkuje inne operacje myślowe jak porównanie i uogólnienie."

Zapraszam na wystawę oraz do analizy tekstów zawartych w katalogu .

Tekst i foto: Urszula Śliz

Autor pomysłu i aranżacji wystawy: doktorantka Urszuli Śliz, opiekun naukowy: dr hab. Przemek Pintal prof. nadzw.

________________________
informacja: Agnieszka Bandura
zamieścił: Leszek Sołtys

Pozostałe aktualności