Przejdź do treści

Granice formy – aneks

Fotorelacja
Opublikowano 10 sty 2023
im

Granice określają terytoria, posiadają je bryły geometryczne i formy przestrzenne. Granice fizyczne określają sferę dystansu w kontaktach fizycznych, te emocjonalne pozwalają nazywać uczucia. Natomiast w kontekście intelektualnym pomagają zdefiniować nasze potrzeby i to jest nam zbędne, potrafimy dzięki nim sprecyzować nasze pragnienia i nie mylimy ich z potrzebami innych. W sferze duchowej związane są ze światem wartości i systemem przekonań. Dzięki nim można skonstruować własny wszechświat, nasze wybory wyznaczają granice osobistego świata.

Pojęcie granicy niesie też skojarzenie z przymusem, ograniczeniem i wyznaczaniem granic pojmowanym jako zakaz wstępu i stawianie barier. Refleksja nad pojęciem granicy wpłynęła na założenia projektowe pracy ze szklanym tworzywem, tak więc linie siatki stanowić mają barierę, dzięki której wyznaczony zostaje kształt przedmiotu lub obiektu. Jego forma powstaje z ograniczeń przestrzennych wyznaczonych wielkością i kształtem przedformy z metalowej siatki i zastosowania technologii dmuchania szkła. Szkło podlegając wdmuchaniu poddane zostaje presji przekroczenia określonej siatką granicy, jednocześnie pozostając w jej ujarzmieniu. Formalna strona przedmiotów i obiektów ma skłonić odbiorcę do szerszego, głębszego spojrzenia na materialne i intencjonalne wykorzystanie istoty tworzywa, jakim jest szkło.

Wystawa prezentuje rezultaty projektu badawczego, który dotyczył sprawdzenia potencjału formalnego wynikającego z wykorzystania metody formowania szkła w technice dmuchania oraz elementu ażurowej, metalowej konstrukcji, która wyznacza kształt naczynia lub obiektu i oddziaływuje bezpośrednio z tworzywem poprzez określenie jego granic przestrzennych.

Projekt realizowany był w hucie szkła Katedry Szkła Wydziału Ceramiki i Szkła naszej Akademii. Realizacje związane z formami użytkowymi prezentowane były wcześniej w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie prezentacja w galerii Za szkłem obejmuje także obiekty artystyczne i rysunki. Wystawa trwa do 16 stycznia 2023 r.

Pozostałe aktualności