Przejdź do treści

Emotional ecology / Ekologia emocjonalna

Konkurs
Opublikowano 20 mar 2023
and

Zapraszamy do udziału w projekcie Akademia Mistrzów (V) o tytule: Emotional ecology / Ekologia emocjonalna. Ekologia, humanizm, etyka.Ś wiadomość historii wzornictwa i nowe ścieżki rozwojowe jako element procesu. z cyklu Design w procesie.

Projekt Akademii Mistrzów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Grafika promująca konkurs akademia Mistrzów V

Wydarzenie skierowane jest do teoretyków, projektantów, artystów, wykładowców akademickich, jak i niezależnych zawodowo profesjonalistów.

Miejsce

Wystawa i konferencja naukowa odbędą się w Akademickim Centrum Designu w Łodzi (ul.Księży Młyn 13/15, 90-337 Łódź).

Terminy

4 kwietnia – kończy się open call. Więcej informacji
27 kwietnia  wernisaż wystawy
28 kwietnia – konferencja naukowa
28 kwietnia23 maja 2023 r. – czas trwania wystawy.

Linki do poprzednich edycji

Akademia Mistrzów III
Akademia Mistrzów IV

Rejestracja: mkomborska@asp.lodz.pl.

Pozostałe aktualności