Przejdź do treści

Black Gold / Czarne złoto

Fotorelacja
Opublikowano 15 lis 2022
im

Ideą kuratorów Marleny Promnej i Tomasza Pietrka było stworzenie grupowej multiplikacji ponad siedemdziesięciu prac wykonanych na podobraziu malarskim o jednakowym formacie 40 x 30 cm. Połączone ze sobą obrazy mały utworzyć wspólną kompozycję site specyfic, odnoszącą się do globalnego kryzysu energetycznego, który w Polsce aktualnie objawił się brakiem węgla.

Zgodnie z koncepcją kuratorów dominującym motywem wszystkich wypowiedzi była czerń. Miała ona uzasadnienie zarówno symboliczne, jak i formalne. Autorzy prac kojarzyli węgiel różnorodnie, zarówno z czarną substancją przyjmująca postać bryły lub sproszkowanego miału, łańcuchami cząstek budowy chemicznej pierwiastka, ale przede wszystkim ze skutkami ubocznymi wynikającymi z zastosowania tego paliwa w codziennym życiu. Szerokie ujęcie tematu, a także specyfika praktyki artystycznej uczestników, sprowokowała powstanie interesujących przedstawień oraz zastosowanie autorskich technik. Obok gęstych opracowań suto kładzionej materii na wystawie można zobaczyć także misterne kolaże ceramiczne, rytmiczne abstrakcje geometryczne, zapisy typograficzne, ilustracyjne piktogramy, a także motywy pejzażu oraz wizerunki ludzkie. Wszystkie obrazy zostały zmontowane w multiplikację, ulokowaną na skośnych podestach, usytuowanych przy trzech ścianach galerii.

Pochyłe podesty szczelnie okryte czarno-szarą malaturą podobrazi mogą przywoływać ambiwalentne skojarzenia. Z jednej strony zaprezentowany układ ekspozycyjny może przypominać hałdę węgla, tradycyjnie usypywanego pod ścianą, i sugerować odczucie obfitości. Z drugiej jednak, trójstronne powielenie spadzistych platform układa się w rodzaj niecki, dyktującej wręcz przeciwną interpretację. Powstaje bowiem zagłębienie symbolizujące raczej pustkę, niedobór cennego złoża.

Dualistyczna wykładnia idei wystawy, wzmocniona indywidualnymi wypowiedziami uczestników odzwierciedla złożoność globalnego problemu. Jednocześnie przywołuje niepokój i refleksję związaną z bieżącą, lokalną odsłoną kryzysu węglowego, którego wszyscy jesteśmy beneficjentami. Kolektywne działanie w duchu aktywistycznym, wyjście poza ramy tradycyjnych akademickich ekspozycji, napawa optymizmem i przypomina o sile wspólnotowego działania środowiska wrocławskiej ASP.

Do 30 listopada można oglądać kolektywną instalację wykładowców wrocławskiej ASP w Kampusie Hybernská w Pradze. Galeria Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, Czechy

Kuratorzy: Marlena Promna, Tomasz Pietrek

Uczestnicy wystawy: Daria Milecka, Piotr Kielan, Piotr Tyszkowski, Marcelina Groń, Jarosław Grulkowski, Bogna Kozera Radomska, Patrycja Sap, Marta Borgosz, Anastazja Jarodzka, Jacek Dłużewski, Marta Szymczakowska, Marek Kulig, Alicja Pruchniewicz, Monika Konieczna, Piotr Kmita, Przemek Pintal, Krzysztof Wałaszek, Marek Grzyb, Stanisław Sasak, Michał Matoszko, Andrzej Moczydłowski, Maciej Majchrzak, Artur Skowroński, Sonia Ruciak, Wojciech Pukocz, Marlena Promna, Anna Szewczyk, Grzegorz Niemyjski, Katarzyna Koczyńska-Kielan, Paweł Palle-Lewandowski, Piotr Saul, Daniela Tagowska, Krzysztof Skarbek, Michał Sikorski, Andrzej Rafałowicz, Zdzisław Nitka, Joanna Kaucz, Tomasz Pietrek, Roland Grabkowski

Zdjęcia: Tomasz Pietrek, Piotr Kmita

Współpraca produkcyjna: Daniela Krejsova, Vaclaw Rodek, Filip Kazda, Marta Borgosz, Marek Grzyb

Black Gold / Czarne złoto

Pozostałe aktualności