Przejdź do treści

ASP znakomicie oceniona za działalność naukową

Ogłoszenie
Opublikowano 29 lip 2022
and

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki nadało Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu kategorię naukową A, przynależną instytucjom, które otrzymały bardzo dobrą ocenę ekspercką.

Pragnę przypomnieć, że ocenie podlegają indywidualne osiągnięcia pracowników w ramach dyscyplin, którym w konsekwencji są przyznawane kategorie naukowe A+, A, B+, B lub C.

Ma to kluczowe znaczenie, bo od oceny zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, do nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, którą jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa na prowadzenie działalności.

Bardzo dziękuję i przekazuję wyrazy uznania wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do otrzymania tej oceny.

dr hab. Marta Płonka, prof. Uczelni
Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Pozostałe aktualności