Przejdź do treści

Akademia działań na rzecz zmian społecznych przez artywizm

Ogłoszenie
Opublikowano 15 Maj 2023
and

Akademia działań na rzecz zmian społecznych przez artywizm to czternastodniowe międzynarodowe szkolenie, mające na celu rozwój umiejętności zawodowych osób pracujących w obszarze edukacji młodzieży, działań społecznych i kreatywnych. Zaproszenie kierowane jest do osób z krajów V4 (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja) oraz z Serbii.

Termin składania zgłoszeń upływa o północy 29 maja 2023 roku.
Językiem obowiązującym w Akademii jest język angielski.
Program zostanie zrealizowany w Budapeszcie od 1 do 16 lipca 2023 roku.
Udział w Akademii jest bezpłatny.
Formularz zgłoszenia
Więcej informacji

Otwarty nabór do międzynarodowej Akademii działań na rzecz zmian społecznych przez artywizm
zdj. Andrzej Sienkowski

Spośród zgłoszonych pomysłów pilotażowych organizatorki i organizatorzy wybiorą projekty – po jednym z każdego kraju – które zostaną zrealizowane przez uczestników po odbyciu szkolenia w Akademii, przy wsparciu mentorskim organizacji partnerskich oraz dzięki pomocy finansowej Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt zakończy się konferencją, na której realizatorzy pomysłów zaprezentują swoje prace.

Jeśli masz pomysł na realizację artywistycznego programu pilotażowego albo potrzebujesz mentoringu i wsparcia finansowego dla swojego pomysłu lub chcesz dowiedzieć się więcej o artywizmie, pracujesz w obszarze edukacji społecznej, pracujesz z grupami defaworyzowanymi, albo chcesz nauczyć się od międzynarodowych ekspertów nowych technik w celu doskonalenia swoich umiejętności, to program właśnie dla ciebie.

W czasie warsztatów zostaną zaprezentowane różne metody i techniki, m.in. teatr uciśnionych, proces współtworzenia (devising process), metody teatru wrażliwego społecznie. Uczestnicy zapoznają się z zestawem technik sztuki zaangażowanej, opracowanym przez ekspertów i praktyków w dziedzinie sztuki zaangażowanej.

Program odzwierciedla aktualne zmiany społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Pomoże uczestnikom przepracować swoje uczucia, myśli i doświadczenia związane z tymi obszarami. Artywizm daje narzędzia do wyrażania siebie i bycia aktywnymi, świadomymi uczestnikami zmian.

Program ma cztery główne bloki tematyczne:

  • społeczeństwo inkluzywne;

  • równość płci;

  • ochrona środowiska

  • sztuka.

Tematem przewodnim jest aktywizm, różne sposoby angażowania ludzi w działania związane ze sztuką oraz posługiwanie się sztuką jako narzędziem zmiany społecznej.

Podczas dwutygodniowego programu uczestnicy poznają kameralny format teatru lalkowego, który może być wykorzystywany w małych przestrzeniach, a nawet w pojedynczych pokojach. Dowiedzą się jak korzystać z narzędzi artystycznych w celu pomocy kobietom i młodym dziewczynom, które cierpią z powodu dyskryminacji; jak współpracować ze społecznościami czy instytucjami edukacyjnymi wykorzystując narzędzia teatru edukacji ekologicznej; jak inicjować dialog międzykulturowy i międzysektorowy w społeczeństwie, pobudzając kreatywność młodych ludzi poprzez edukację artystyczną, produkcję treści kulturalnych i poprawę polityk w dziedzinie kultury i rozwoju młodzieży.

Szkolenie da uczestnikom możliwość poznania różnych metodologii artystycznych i pedagogicznych stosowanych przez ekspertów pracujących z grupami defaworyzowanymi. Struktura programu ma charakter warsztatowy, co pozwoli uczestnikom nie tylko poznać teorię, ale także eksperymentować i wypróbować umiejętności i techniki w praktyce.

Dzięki Akademii uczestnicy rozbudują swój zestaw umiejętności zawodowych, a także poznają innych entuzjastów oraz ekspertów, stając się w ten sposób częścią szerokiej sieci zawodowej.

Dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego, osoby z krajów V4 – Czech, Polski, Węgier, Słowacji i dodatkowo z Serbii – mają okazję uczestniczyć w programie Akademii i zrealizować swój własny artywistyczny projekt pilotażowy. Więcej szczegółów przedstawimy podczas dnia otwartego, kiedy odbędzie się spotkanie online z ekspertem ds. artywizmu, a następnie warsztaty z naszymi partnerami z krajów V4.

Uwaga! Przyjmujemy zgłoszenia tylko z krajów kwalifikujących się do programu Erasmus+: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: nemethne.molnar.anna@proprogressione.com


Organizator: Pro Progressione (HU).
Lider artystyczny: Uros Mladenovic (SR).
Instytucje partnerskie projektu w obszarze artywizmu: Art Transparent (PL); Teatr Lalek Dafa (CZ); Creative Industry Kosice (SK); Teatr Teleport i Stowarzyszenie Kulturanova (SB).
Profesjonalni partnerzy projektu: Sztuka i kultura na rzecz inkluzji społecznej – Teatr Lalek Dafa (CZ); Sztuka i kultura na rzecz równości płci – Raíces de Corriander (ES); Sztuka i kultura na rzecz świadomości ekologicznej – Companhia Teatro de Gato Escaldado (PT).
Finansowanie: Program Unii Europejskiej Erasmus+, Fundacja Publiczna Tempus, Fundusz Małych Projektów Dunajskich, Fundusz Wyszehradzki.

 

Pozostałe aktualności