Przejdź do treści

Adam Włodarczyk - upublicznienie pracy doktorskiej

Ogłoszenie
Opublikowano 17 paź 2022
azg
Adam Włodarczyk, witraż Smutek

W pracy doktorskiej podejmuje próbę omówienia wpływu środków plastycznych w technikach witrażowych, na emocjonalny odbiór dzieła. Podstawą rozważań jest cykl witraży pt. „Ekspresję”. Składa się on z sześciu szklanych obrazów wykonanych w technice witrażu klasycznego z zastosowaniem innych technik witrażowych. Każdy z nich jest fragmentem większej , abstrakcyjnej kompozycji, zaprojektowanej do wytypowanych budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Wrocławia. Chciałem, by sztuka współczesna w formie witrażu, zaczęła funkcjonować jako naturalny element przestrzeni publicznej, znanej każdemu z nas. Dlatego wybór lokalizacji był nieprzypadkowy i skupia się na budynkach użyteczności publicznej. Wrocław, ze swoją burzliwą historią i piękną architekturą, jest dla mnie źródłem wielu inspiracji od lat i stał się też punktem wyjścia podczas poszukiwań przestrzeni do realizacji mojego cyklu. Jako pasjonat lokalnej architektury z przyjemnością odkrywałem kolejne budynki dawnego Breslau, dedykując im witraże. Tematem każdego z zaprojektowanych przeszkleń są emocje, podkreślające przeznaczenie budynku lub, według potrzeby, niwelujące negatywne skojarzenia wywołane przez jego funkcję, historię lub wygląd. Założyłem, że szklane obrazy powinny wpływać na nasze emocje (wytypowane przeze mnie - miłość, smutek, radość, strach, spokój, nadzieja) poprzez światło i środki wyrazu artystycznego (np.kolor, gradient, linia, kompozycja, kształt itd.), których wyraz odnalazłem w dawnej lub obecnej funkcji budynków. Opis realizacji elementów cyklu, poprzedzam analizą wybranych zagadnień z historii technik witrażowych oraz subiektywnym omówieniem percepcji witrażu z uwzględnieniem jego roli w architekturze, jak również psychofizjologii widzenia, teorii i symboliki barw .

Promotorem pracy jest dr hab. prof. akademicki Ryszard Więckowski 

Pozostałe aktualności