Wydział Ceramiki i Szkła

Dziekan: prof. Kazimierz Pawlak

e-mail: dziekancisz@asp.wroc.pl

(przyjmuje w poniedziałki w godz. 13-15)

Prodziekan: prof. Krzysztof Rozpondek

Wydział Ceramiki i Szkła, w którego strukturze znajdują się cztery katedry, kształcą studentów w zakresie projektowania ceramiki i szkła, konserwacji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz artystycznej kreacji w obrębie tych dwóch mediów. W oparciu 

o długoletnie, jeszcze przedwojenne, tradycje przeniesione do Wrocławia przez profesorów warszawskiej i krakowskiej Akademii oraz znajdujące się na Dolnym Śląsku zakłady ceramiczne i huty szkła, Katedra Ceramiki i Katedra Szkła, przygotowując studentów do samodzielnej pracy projektantów. Przez poznanie tworzywa i różnorodnych technik stwarza im także możliwości własnej artystycznej wypowiedzi.
Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle realizuje program ukierunkowany na pobudzenie artystycznej wyobraźni studentów i umożliwia realizację twórczych zamierzeń w dziedzinie malarstwa, rysunku i rzeźby.

Tak skonstruowana struktura Wydziału jest podstawą pięcioletnich oraz dwustopniowych studiów, zakończonych dyplomem, który zawiera prezentacje prac użytkowych i artystycznych wykonanych z ceramiki lub szkła, pracę pisemną oraz aneks.

Na Wydziale Ceramiki i Szkła prowadzone są jedynie studia w trybie dziennym stacjonarnym.

Na Wydziale Cermiki i Szkła prowadzone są studia na kierunkach                                         (rok akademicki 2016/2017 - dotyczy pierwszego roku studiów):

  • Studia stacjonarne na kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki prowadzonych         w ramach 3-letnich studiów licencjackich I stopnia oraz 2 letnich studiów magisterskich II stopnia;
  • Studia stacjonarne na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła prowadzonych              w ramach 3-letnich studiów licencjackich I stopnia oraz 2 letnich studiów magisterskich II stopnia;
  • Studia stacjonarne na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki                    w Specjalizacji Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła w ramach jednolitych 6-letnich studiów magisterskich; 
  • Studia stacjonarne na kierunku Wzornictwo, specjalność Restauracja i rekonstrukcja ceramiki i szkła - nabór na 2-letnie uzupełniające studia magisterskie 
Dziekanat Wydziału Ceramiki i Szkła
mgr inż. Katarzyna NIEUŻYŁA
Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław
pok. 105 M,
tel. (071) 343 80 31 (wew. 216)
e-mail: dziekanatcisz@asp.wroc.pl
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12-14 (OPRÓCZ ŚRODY)

Załączniki