Kazimierczak Małgorzata

dr hab. Małgorzata Kazimierczak, ad.

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki
Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych


mkaz@asp.wroc.pl