Studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Zakładanym celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Ogólnie zmierza do ukształtowania tych cech, które uznaje się za pożądane, najistotniejsze i konieczne dla przyszłego projektanta.

Jednym z najważniejszych elementów programu dydaktycznego są zagadnienia metod, procedur, roli i celów projektowania. Opanowanie - znajomość metodologii i techniki pracy projektowej, traktowanych jako bazowe umiejętności umożliwiające właściwe tworzenie, rozwijanie, a następnie wizualną prezentację indywidualnych koncepcji. Budujące równocześnie niezbędną podstawę rozumienia złożoności i wieloaspektowości procesu projektowania, jego różnokierunkowych odniesień i wielorakich uwarunkowań.

Program nauczania stwarza możliwości rozwijania i sukcesywnego utrwalania, w oparciu o indywidualne predyspozycje studiujących, wrażliwości plastycznej, wyobraźni, kreatywnej inwencji. Zapewnia równocześnie, w stopniu możliwie pełnym, niezbędny zasób zawodowej wiedzy teoretycznej i ogólno kulturowej.

Wszelkich informacji o studiach niestacjonarnych na wydziale AWiW udziela dziekanat mieszczący się w budynku ASP przy ul. Modrzewskiego, I piętro, pokój 104. Dziekanat czynny jest od pon do pt - 11.00 - 14.00

Dwustopniowe studia niestacjonarne, kierunek: Architektura Wnętrz

Studia w trybie zajęć poniedziałek/wtorek/sroda/czwartek/piątek

Kierownik: prof. Bartosz Jakubicki

Studia składają się z dwóch stopni: I-go licencjackiego, trwającego 3 lata i II-go magisterskiego, który trwa 2,5 roku. Oba stopnie (kursy) trwają łącznie 5,5 roku, stanowiąc jedną, dopełniającą się, całość ideową i programową. Oferują możliwość studiowania na następujących kierunkach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
(stopień licencjacki) - informacje o rekrutacji »

(stopień magisterski) - informacje o rekrutacji »

www.awiw.info