Wosik Magdalena

dr hab. Magdalena Wosik, ad.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Projektowania Graficznego

m.wosikbak@asp.wroc.pl