Wosik Magdalena

dr hab. Magdalena Wosik, prof. uczelni

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Projektowania Graficznego

m.wosik@asp.wroc.pl