Krzemińska-Baluch Marzena

dr Marzena Krzemińska-Baluch, ad.

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Szkła

Pracownia Szkła Artystycznego


mkrz@asp.wroc.pl