Kołodziejczyk Anna

dr Anna Kołodziejczyk, ad.

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Malarstwa
VII Pracownia Malarstwa i Rysunku - dyplomująca


annakolodziejczyk.tumblr.com

akol@asp.wroc.pl