Sienkiewicz Marek

dr Marek Sienkiewicz, ad.

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki
Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennyc
h


m.sienkiewicz@asp.wroc.pl