Sienkiewicz Marek

dr Marek Sienkiewicz, ad.

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych


m.sienkiewicz@asp.wroc.pl