Rogucki Jacek

dr Jacek Rogucki, st. wykł.

Jednostka Międzywydziałowa

Katedra Historii Sztuki i Filozofii


j.rogucki@asp.wroc.pl