Rogucki Jacek

Katedra Historii Sztuki i Filozofii

Urodzony w 1966 roku we Wrocławiu. 

W 1991 roku uzyskał dyplom magistra filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. 

W 2006 Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (specjalność: estetyka współczesna). Tytuł obronionej rozprawy: (Nie-)aktualność piękna – o niektórych aspektach współczesnego kalloklazmu w sztuce.  

Dr Rogucki jest pracownikiem ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu od 1996 (od 2007 na stanowisku adiunkta), gdzie wykłada na większości kierunków filozofię oraz estetykę. W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim problematyką estetyki współczesnej. Prowadzone przez niego zajęcia w zależności od kierunku dotyczą: podstaw filozofii, filozofii klasycznej, filozofii współczesnej oraz zagadnień wyrosłych na gruncie XX-wiecznej estetyki.

Od 2007 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Publikował min. w czasopismach „Dykcja”, „Teksty Drugie”, „Dyskurs”.

W 2015 roku wydana będzie jego książka pt. Sztuka poza pięknem.

e-mail: jacekrogucki@poczta.onet.pl

konsultacje: wtorki w g. 13 - 14 lub po uprzednim umówieniu się. (pok. 102B, pl. Polski)