Palowski Gabriel

dr hab. Gabriel Palowski, prof. uczelni

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Ceramiki


gpa@asp.wroc.pl

Gabriel Palowski