Jakubek Marek

prof. Marek Jakubek
Wydział Malarstwa i Rzeźby 
Katedra Malarstwa 
X Pracownia Malarstwa i Rysunku - dyplomująca

Ur. w 1954 r. w Kluczborku. Studia we wrocławskiej PWSSP na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (1974-79). Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego w 1979 r.
Profesor zwyczajny ASP we Wrocławiu. Prowadzi Pracownie Malarstwa i Rysunku (od I do V roku). Uprawia malarstwo i rysunek.

Wystawy, konkursy:

     Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą

     (Niemcy, Bułgaria, USA, Norwegia, Szwecja, Belgia, Czechy, Grecja, Wielka Brytania, Rosja, Włochy, Rumunia).

Nagrody:

    - 1997, VIII Salon Plastyki EGERIA97, BWA Ostrów Wlkp (nagroda BWA w Kaliszu)

    - 1998, VIII Międzynarodowa Wystawa Grafiki i Exlibrisu, Kalisz

      (nagroda Muzeum Literatury w Warszawie)</p>

    - 1999, XXXIV Konkurs Malarstwa BIELSKA JESIEN, BWA Bielsko Biała (wyróżnienie)

    - 2000, Miedzynarodowa Wystawa Miniatury, Czestochowa (wyróżnienie)

Marek Jakubek swoim malarstwem poszukuje adekwatnego języka oraz sposobu wyrażania osobistych treści do opisywania świata, który go otacza. Konsekwentnie przez lata buduje - w zakresie dyscyplin w jakich tworzy - własne abecadło znaków, metaforycznych i symbolicznych form oraz struktur, za pomocą których mógłby obrazować swoje emocje i przemyślenia. Szczególną wagę przywiązuje do rysunku, nie tylko jako podstawy warsztatu. Przypisuje mu odpowiedzialność za „intelektualną wymowę malarstwa”. Rysunek stał się dla artysty także autonomiczną formą wypowiedzi artystycznej. Inspiracje czerpie z „doświadczeń, przeczytanych książek, egzystencjalnego światopoglądu (zwłaszcza w wydaniu Alberta Camusa), i nieco introspektywnej osobowości”. Tworząc „pisze” osobisty, otwarty na otaczającą rzeczywistość pamiętnik. Pracuje, realizując cykle malarsko-rysunkowe.

 (fragmenty opracowania MBWA w Lesznie, na podstawie monografii twórczości artysty zatytułowanej „Szkic do autoportretu”)