Pracownia Podstaw Projektowania Kierunkowego

as. Grzegorz Rozwadowski
as Patryk Knapczyk

Zajęcia projektowo - warsztatowe 
dla I roku studiów licencjackich 

Program pracowni obejmuje kształcenie studentów I-go roku studiów stacjonarnych licencjackich.
Celem wszystkich podejmowanych zadań jest rozwój twórczego myślenia, poznawanie oraz rozwijanie umiejętności warsztatowych, kształtowanie postaw. Ponadto podejmowane działania oswajają młodych studentów ze specyfiką pracy projektanta oraz problematyką poruszaną na dalszych etapach kształcenia w pracowniach dyplomujących.

Kształcenie podstaw projektowania odbywa się w formie zadań indywidualnych oraz grupowych, wykładów, ćwiczeń praktycznych, korekt indywidualnych oraz grupowych konsultacji na które zapraszani są prowadzący pracowni dyplomujących jeżeli podejmowane zadanie jest związane z tematyką danej pracowni.

Główne aspekty kształcenia

A
Poznanie pojęć i definicji. Analiza, obserwacja i synteza zjawisk.
Definicje, zadania i cele designu.

B
Poznanie uwarunkowań stylistycznych, technicznych, technologicznych, materiałowych, ergonomicznych (warsztat projektowy).
Relacje forma a… funkcja, technologia, materiał, użytkownik.

C
Poznanie rozszerzonych funkcji i znaczeń obiektów. Poznanie uwarunkowań procesu projektowego: socjologicznych, kulturowych, społecznych, psychologicznych, intelektualnych. Wpływ i znaczenie tych uwarunkowań w kształtowaniu produktu.

Wiedza i umiejętności:

Umiejętność pracy koncepcyjnej
Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
Umiejętność analizowania i formułowania problemów projektowych
Umiejętność rozwiązywania problemów projektowych
Umiejętność organizacji czasu pracy
Umiejętności prezentacyjne

Doskonalenie umiejętności warsztatowych: rysunkowych, graficznych, modelowych, informatycznych.