Koło naukowe X - Internet / Kultura / Sztuka

Koło naukowe X - Internet / Kultura / Sztuka

Celem działalności międzywydziałowego koła naukowego X są szeroko pojęte badania powiązań pomiędzy Sztuką i Kulturą a Internetem, na płaszczyźnie praktyczno - teoretycznej.  Koło będzie realizować projekty m.in. związane z aktualnymi tendencjami w kulturze i sztuce internetowej oraz miejscem Artysty w świecie opartym na rozprzestrzenialnych mediach. Do istotnych zadań Koła X będzie rozwijanie kompetencji osobistych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych jego członków, a także integracja środowiska studenckiego poprzez organizowanie wystaw w przestrzeni internetowej i na terenie Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta. Koło powstało w 2018 roku.

Zarząd Koła „X” Internet / Kultura / Sztuka

Opiekun -Maria Wrońska

Przewodniczący - Dominik Podsiadły

Wiceprzewodnicząca - Wiktoria Golba

Sekretarz - Maria Bitka

Skarbnik - Wiktoria Łebek

Zarząd - Weronika Krawczyk

E-mail: knaukx@gmail.com 

Koło X: https://www.facebook.com/groups/knaukx/  

Nowości::  https://www.facebook.com/knaukx/

Info:  https://www.facebook.com/groups/internetx/ 

Grafika: Wiktoria Łebek