Katedra Mebla

Kierownik Katedry:
Prof. ndzw. dr hab. Wacław Kowalski

Zajęcia przygotowujące do zaawansowanych studiów zagadnień meblarskich rozpoczynają się na I roku i kontynuowane są na II roku studiów I stopnia. Realizowane są w ramach przedmiotu Podstawy Projektowania Mebli oraz na zajęciach o charakterze warsztatowym w Pracowni Podstawy Kształtowania.

Program dydaktyczny realizowany na starszych latach w Pracowniach Projektowania Mebli nr I i nr II obejmuje projektowanie mebli oraz wybranych elementów wyposażenia wnętrz. Założenia programowe uwzględniają różnorodność funkcji oraz warunków użytkowania projektowanych obiektów. Ćwiczenia realizowane w pracowniach mają umożliwić studentom zdobycie wielorakich doświadczeń artystycznych i technicznych. Cykl zadań o narastającej złożoności służy poznaniu spektrum technologii, materiałów i metod wytwarzania. Analiza działań projektowych odbywa się w oparciu o przesłanki estetyczne, funkcjonalne, ergonomiczne, techniczne i ekonomiczne. Istotnym elementem dydaktyki jest zagadnienie prezentacji wykonanego projektu. Wybrane projekty kierowane są do realizacji w warsztatach wydziału.

Pracownie Projektowania Mebli nr I i nr II są pracowniami dyplomującymi. Zajęcia odbywają się na III roku studiów I stopnia oraz na I i II roku studiów II stopnia. Na studiach niestacjonarnych także na III roku studiów II stopnia.

Pracownie funkcjonujące w ramach kierunku Architektura Wnętrz są również dostępna dla studentów innych specjalności i kierunków oraz studentów studiów podyplomowych.