Katedra Mebla

Kierownik Katedry:
dr hab. Szymon Hanczar, ad.

Katedra Mebla funkcjonuje w ramach kierunku Architektura Wnętrz prowadzonego na Wydziale AW, W i S.

Studia I stopnia

Zajęcia przygotowujące do zaawansowanych studiów zagadnień meblarskich rozpoczynają się na I roku i kontynuowane są na II roku studiów I stopnia /licencjackich/. Realizowane są w ramach przedmiotu Podstawy Projektowania Mebli, a także na zajęciach o charakterze warsztatowym w Pracowni Podstaw Kształtowania oraz w  na zajęciach z przedmiotu Technologie i Konstrukcje Meblarskie. Na III roku studiów licencjackich nauczanie projektowania kontynuowane jest w wybranej przez studenta jednej z pośród dwóch funkcjonujących Pracowni Projektowania Mebli. Pracownie te posiadają uprawnienia do dyplomowania. Absolwenci studiów I stopnia posiadają podstawowe umiejętności projektowania obiektów meblowych.

Studia II stopnia

Program dydaktyczny realizowany w ramach studiów II stopnia /magisterskich/ w Pracowniach Projektowania Mebli nr I i nr II obejmuje projektowanie mebli oraz wybranych elementów wyposażenia wnętrz. Założenia programowe uwzględniają różnorodność funkcji mebli oraz warunków użytkowania projektowanych obiektów. Ćwiczenia realizowane w pracowniach mają umożliwić studentom zdobycie wielorakich doświadczeń artystycznych i technicznych. Cykl zadań o narastającej złożoności służy poznaniu spektrum technologii, materiałów i metod wytwarzania. Analiza działań projektowych odbywa się w oparciu o przesłanki estetyczne, funkcjonalne, ergonomiczne, techniczne i ekonomiczne. Istotnym elementem dydaktyki są formy i umiejętności prezentacji wykonanego projektu. Wybrane projekty kierowane są do realizacji w warsztatach wydziału. Pracownie Projektowania Mebli nr I i nr II są pracowniami dyplomującymi. Zajęcia odbywają się na III roku studiów I stopnia oraz na I i II roku studiów II stopnia. Na studiach niestacjonarnych także na III roku studiów II stopnia.

Pracownie funkcjonujące w ramach Katedry Mebla są również dostępna dla studentów innych specjalności i kierunków oraz studentów studiów podyplomowych wybierających, dodatkowe zajęcia. Pracownie Projektowania Mebli przygotowują studentów kierunku Architektury Wnętrz do współpracy z przemysłem branżowym, a także do samodzielnej pracy projektowej w zakresie meblarstwa.