Kubicka-Dzieduszycka Agnieszka

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Mediacji Sztuki

Absolwentka Filologii Germańskiej UWr. Kuratorka i koordynatorka wydarzeń artystycznych w dziedzinie sztuki mediów i projektów kulturalnych, tłumaczka i redaktorka tekstów o sztuce, w latach 1999-2007 autorka i producentka audycji telewizyjnych poświęconych sztuce, od 2011 wykładowczyni w Katedrze Mediacji Sztuki wrocławskiej ASP im. E. Gepperta.

Z Fundacją WRO współpracuje od 1994 roku, aktywnie uczestnicząc przy realizacji większości organizowanych w ramach tej instytucji wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i upowszechnieniowych, w tym kolejnych kilkunastu edycji Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO.


Jako kuratorka Centrum Sztuki WRO zajmuje się głównie międzynarodową współpracą artystyczną, w tym m.in. koordynacją projektów unijnych (Moving Stories, Artist Talk, Digitising Contemporary Art, European Media Art Platform) czy realizacją serii prezentacji japońskich artystów w ramach m.in. takich wystaw, jak Japanese Perspective Now! (2011), Reverisble//Irreversible//Presence (2016-2017).

Stworzyła złożenia programowe i organizacyjne ramy programu rezydencji artystycznych WRO Res, realizowanego przy udziale szeregu polskich i europejskich partnerów, którego jest kuratorką

Jest współtwórczynią programu mediacji sztuki w CS WRO, w ramach którego od 2008 roku prowadzi m.in. oprowadzania kuratorskie oraz zajęcia i projekty współpracy z twórcami niepełnosprawnymi z wrocławskiej Galerii Art Brut. Oryginalna praktyka mediacji sztuki, rozwijana w Centrum Sztuki WRO od 2008, stanowi zarówno punkt odniesienia programu jej zajęć dydaktycznych, jak również była inspiracją do stworzenia Katedry Mediacji Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i opracowania podstaw programowych nauczania w tym obszarze.

Jako tłumaczka i redaktorka opracowała publikację z serii Widok. WRO Media Art Reader Nam June Paik: Driving Media, jest także współautorką kolejnej publikacji z tej serii poświęconej historii instalacji wideo.

Jurorka European Media Art Festival (2010, Osnabrück, Niemcy), programu stypendialnego Edith-Ruß-Haus für Medienkunst (2012, Oldenburg, Niemcy) oraz trzech edycji programu rezydencji artystycznych A-i-R Wro przy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uczestniczyła w pracach Rady Artystycznej Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (2010-2015), a w latach 2015-2017 była członkiem Zarządu DTZSP.

Od 2016 r. współtworzy Fundację h/2, w ramach której rozwija wiejski ośrodek rezydencji artystycznych Czerwony Dworek 8 w Mysłakowicach na Dolnym Śląsku.

Agnieszka Kubicka - Dzieduszycka fot. Kazimierz Zdzieblo