Zmarł profesor Edward Zielonka.

Zmarł profesor Edward Zielonka.

Był Dziekanem Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w piątek 16.08.2011 r.

zmarł niespodziewanie dla nas wszystkich,
nasz wieloletni nauczyciel, mistrz i przyjaciel

ś.p.

prof.

Edward Zielonka

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu; autorytet w swojej profesji oraz osobowość poważana w gronie wykładowców; wychowawca wielu pokoleń architektów wnętrz; promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i doktorskich, wielokroć późniejszych pracowników wydziału; założyciel i wieloletni kierownik Studiów Niestacjonarnych kierunku AW; doskonały projektant wnętrz i mebli; wytrawny praktyk o olbrzymim doświadczeniu realizacyjnym obiektów użyteczności publicznej różnego typu.

Będzie nam go brakowało - Cześć Jego pamięci

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie Zmarłego składają koleżanki i koledzy z wydziału AWiW, oraz wszyscy pracownicy Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.