Stypendium rektora dla studentów

Stypendium rektora dla studentów

Lista rankingowa 2021/22.

Studenci ubiegający się o stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym proszeni są o zapoznanie się z listą rankingową.

Termin odbioru decyzji stypendialnych zostanie podany niebawem.


informacja: Aleksandra Malinovskaja

Załączniki