Aplikuj o stypendium!

Aplikuj o stypendium!

Studencki Program Stypendialny

Wrocław wspiera młodych i zdolnych w rozwijaniu pasji i talentów! Do kolejnej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego zapraszamy laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów oraz studentów wyjeżdżających na zagraniczne uczelnie w semestrze letnim.

Studencki Program Stypendialny realizowany jest - z inicjatywy Prezydenta Miasta Wrocławia - przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław.

O stypendium dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów mogą ubiegać się studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia systemu studiów stacjonarnych (uczelni zarówno publicznych jak i niepublicznych), którzy są  laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów, uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Wysokość Stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie i można je pobierać przez 9 miesięcy.

Termin składania aplikacji upływa 31 października

Aplikować można TUTAJ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

O stypendium dla studentów wyjeżdżających na zagraniczne uczelnie w semestrze letnim mogą ubiegać się studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia, studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych.

Wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie, pobierać je można maksymalnie przez 9 miesięcy.

Termin składania aplikacji upływa 30 listopada

Aplikować można TUTAJ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


zamieściła: and