ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

Przypominamy, że studenci ASP którzy nie pobierają w roku akad. 2020/2021 świadczeń pomocy materialnej i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej/losowej mogą ubiegać o różnego rodzaju świadczenia w ciągu roku akademickiego:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi

W związku z tym, że Komisja Stypendialna nie obraduje w miesiącach wakacyjnych, studenci proszeni są o składanie wniosków o powyższe świadczenia do końca maja 2021 r.


informacja: DOS, Aleksandra Malinovskaja