Bez PIT dla młodych

Bez PIT dla młodych

Informacje dla studentów.

Począwszy od 2021 r. z ulgi dla młodych mogą korzystać dodatkowo osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Dla kogo ulga dla młodych w PIT
Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) i z umów zlecenia zawartych z firmą. A począwszy od 2021 r. – również z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Z ulgi korzysta około 2 mln młodych pracowników.

Na czym polega ulga
Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia oraz od 2021 r. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

W 2019 r. limit zwolnienia wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie obowiązywało przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ile zyskujesz w 2021 r.

Tabela - zysk z wprowadzenia PIT-O

Wynagrodzenie miesięczne

Kwota miesięcznego
wynagrodzenia

Zysk miesięczny

Zysk roczny

Minimalne wynagrodzenie za pracę 
w 2021 r.

2 800 zł

137 zł

1 647 zł

Przeciętne wynagrodzenie prognozowane w 2021 r.

5 259 zł

334 zł

4 002 zł

Na poziomie rocznego limitu

7 127,33 zł

483 zł

5 792 zł

Od kiedy obowiązuje ulga
Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.
W 2019 r. płatnik nie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złożył mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.
Podatnicy, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymali w zeznaniu rocznym za 2019 r.
Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga jest uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Co ze składkami na ZUS i NFZ
Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia cię z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

Więcej informacji:
https://www.podatki.gov.pl/pit/bez-pit-dla-mlodych
https://www.gov.pl/web/finanse/bez-pit-dla-mlodych


zamieścił: mp

Załączniki