Konkurs Najlepszy Dyplom ASP 2020 rozstrzygnięty!

Konkurs Najlepszy Dyplom ASP 2020 rozstrzygnięty!

Pani Kamila Mierzwińska z Wydziału Malarstwa została laureatką nagrody Najlepszy Dyplom, a Pan Radosław Suliga z Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów otrzymał nagrodę ZPAP.

26 marca 2021 miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszy Dyplom ASP 2020. Relacja z tego wydarzenia dostępna jest tutaj.

Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagrody Najlepszy Dyplom Roku Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2020 Pani Kamili Mierzwińskiej z Wydziału Malarstwa, z kierunku Malarstwo za pracę dyplomową Anamneza. Próba pamięci, której promotorem jest prof. Łukasz Huculak i Tożsamość wody, której promotorem jest prof. Paweł Jarodzki.

Nagrodę ZPAP, którą Komisja przyznała Panu Radosławowi Sulidze z Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, z kierunku Grafika za pracę Przewodnik po architekturze modernistycznej Breslau|Wrocławktórej promotorem jest dr hab. Tomasz Broda.

Poznaliśmy laureatów konkursu, serdecznie im gratulujemy i cieszymy się, że ich grono jest tak znaczne. Poniżej zamieszczamy treść protokołu z obrad Komisji Konkursowej, aby mogli Państwo poznać uzasadnienie przyznanych nagród i wyróżnień oraz pełną listę uczestników.

Raz jeszcze gratulujemy wszystkim uczestnikom - autorom najlepszych prac dyplomowych i ich promotorm, osobom wyróżnionym oraz zwycięzcom! 

***

W dniu 26 marca 2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej do wyłonienia zwycięzcy Konkursu Najlepszy Dyplom ASP 2020 oraz przyznania nagrody ufundowanej przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski. Skład Komisji tworzą:

 1. prof. Wojciech Pukocz – Rektor ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu – Przewodniczący

 2. dr hab. Beata Mak-Sobota – Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

 3. dr hab. Marta Płonka – Prorektor naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi

 4. dr hab. Michał Staszczak – Prorektor ds. współpracy z zagranicą i promocji

 5. prof. Agata Danielak – Kujda - Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

 1. dr Marzena Krzemińska – Baluch- Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła

 2. dr hab. Marta Borgosz – Dziekana Wydziału Malarstwa

 3. dr hab. Grzegorz Niemyjski – Dziekan Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki

 4. dr hab. Marek Grzyb – Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów

Tegoroczna edycja konkursu przebiegała w sposób zdalny, co wynika z panującej sytuacji epidemicznej, z wykorzystaniem na potrzeby posiedzenia platformy Teams oraz głosuj.24.
W konkursie uczestniczyło 10 absolwentów, którzy obronili prace dyplomowe magisterskie w roku 2020. Członkowie powołanej Komisji Konkursowej po uprzednim zapoznaniu się z pracami dyplomowymi zgłoszonymi do konkursu wg zasad regulaminu oraz kierując się kryteriami zawartymi w ww. regulaminie, w wyniku wymiany opinii i przeprowadzonej dyskusji oraz w rezultacie przeprowadzonego głosowania, podjęli decyzję o przedmiocie konkursu.

Komisja w trakcie dyskusji podkreśliła wysoki poziom przedstawionych w konkursie prac oraz uznała, że prezentowane w konkursie prace ciekawie i trafnie odpowiadały na postawione w tematach zagadnienia artystyczne i projektowe. W wyniku obrad Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagrody Najlepszy Dyplom Roku Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2020 Pani Kamili Mierzwińskiej z Wydziału Malarstwa, z kierunku Malarstwo za pracę dyplomową Anamneza. Próba pamięci, której promotorem jest
prof. Łukasz Huculak i
Tożsamość wody, której promotorem jest prof. Paweł Jarodzki. Nagrodę przyznano w uznaniu za poruszające i świadome malarstwo, uniwersalne ideowo, osobiste znaczeniowo, refleksyjne i niepokojące, którego poetyka zawiera się w monochromatycznej plamie
o bogatej strukturze malarskiej i pozostaje w trafnej relacji z formatem obrazu. Wrażliwa synteza, przy jednoczesnej obfitości niuansów, ujęta w intrygujące wizualnie obrazy, ustawia widza w odczuwalnej relacji z tajemnicą, która jawi się tworząc niejako malarskie echo materii. Podkreślono znakomitą adaptację cyklu obrazów do przestrzeni wystawienniczej, o silnym oddziaływaniu, gdzie instalacja zatytułowana Tożsamość wody porusza ważną i aktualna społecznie tematykę i wpisuje się w pełnię autorskiej wypowiedzi artystycznej. Ta formalna diagnoza zaburzenia, które autorka dostrzega w otaczającej nas rzeczywistości, jako dzieło plastyczne posiada też szereg ważnych kontekstów poprzez wykorzystane tworzywo, element wody, uzyskaną w docelowym wnętrzu formę i jednoczesny kontrast z prezentowanym malarstwem. Tym samym całość pracy dyplomowej posiada spójnię odwołując się do odczuć, z których jedno posiada źródło w głębokiej jaźni, a drugie w otaczającej rzeczywistości.

W tegorocznej edycji konkursu, podobnie jak poprzednio, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski postanowił przyznać Nagrodę ZPAP, którą Komisja przyznała Panu Radosławowi Sulidze z Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, z kierunku Grafika za pracę Przewodnik po architekturze modernistycznej Breslau|Wrocław, której promotorem jest dr hab. Tomasz Broda. Członkowie Komisji Konkursowej zgodnie podkreślili walory nagrodzonej pracy zarówno od strony merytorycznej jak i formalnej, interesujące nowe opracowanie szaty graficznej wydawnictwa łączącej prostotę i autorskie podejście warstwy ilustracyjnej. Projekt stanowi także przykład poszerzenia funkcjonalności wydawnictwa, z racji jego struktury oraz poprzez możność wykorzystania jego zawartości w inny sposób aniżeli tylko jego lektura, co sprzyja zamysłowi książki, która promuje wrocławską architekturę modernistyczną.

Ponadto członkowie Komisji Konkursowej dostrzegli szczególne walory w pracach dyplomowych, co do których podjęli decyzję o przyznaniu trzech honorowych wyróżnień. Wyróżnienia zostały przyznane następującym osobom:

Ewie Rostojek z Wydziału Ceramiki i Szkła, kierunek Sztuka i wzornictwo szkła, za pracę dyplomową Wiszące ogrody – kolekcja wazonów promotor dr hab. Beata Mak- Sobota i Zaburzenie – instalacja ze szkła promotor dr Dagmara Bielecka. Za kreację oczywistego przedmiotu w nieoczywisty sposób, czyli nowatorskie potraktowanie formy wazonu jako naczynia na rośliny zawieszanego w przestrzeni.
Za wykorzystanie cech szkła i metody kształtowania, by uzyskać ciekawy niekonwencjonalny kształt wazonów na kwiaty, które poprzez szczególny system zawieszania w przestrzeni tworzą w całości rodzaj instalacji o cechach lekkości i delikatności, a która w swym oddziaływaniu jest ekspresywna. Za artystyczne rozwiązanie instalacji ze szkła, w której minimalistyczna forma oraz element ruchu, konstrukcja i oddziaływanie materii szkła, tworzą wrażenie, które przemawia ascetyczną ekspresją.
Za artystyczne ujęcie problemu, jakim jest choroba psychiczna, ujęcie go w ciekawej formie plastycznej i zwrócenie uwagi widza na ten problem.

Olimpii Kogut z Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, kierunek, Grafika, za pracę dyplomową Makrokompozycja i mikrokompozycja promotor prof. Przemysław Tyszkiewicz, aneks z rysunku pod kierunkiem profesor Bogny Kozyry. Za wyjątkowy warsztat graficzny wykorzystujący subtelny dialog czerni i szarości z białą płaszczyzną jako współgranie płaszczyzny i linii, które w zestawieniu z detalem tworzą sugestywne, lekkie, a zarazem intensywne kompozycje. Grafiki i ich interesujący sposób ekspozycji, wykorzystanie wnętrza galerii dla potrzeb prezentacji, integralnie oddziaływują na widza i adekwatnie odnoszą się do tematu pracy.

Adamowi Żulickiemu z Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki, kierunek Mediacja sztuki, za pracę dyplomową Obiekty w przestrzeni miejskiej – kolekcja znaków i projekt kuratorski wystaw w Galerii 33 w Ostrowie Wielkopolskim TOP 7 – siedem grzechów głównych i Plakat aspołeczny promotor
prof. Eugeniusz Józefowski. Za podjęcie zawsze aktualnych problemów i ważnych tematów społecznych, moralnych i obyczajowych, za pomysłowe i ciekawe ich ujęcie w formie drogowych znaków ostrzegawczych, które stanowiąc skrót wzmacniają autorską wypowiedź. Przesłanie zarówno cyklu prac w formie akcji w przestrzeni publicznej, jak i tych prezentowanych na wystawach , to przekaz przemawiający i poruszający, prowadzący odbiorcę do zastanowienia nad kwestiami z natury egzystencjalnymi w aktualnym ich kontekście.

LISTA UCZESTNKÓW KONKURSU NAJLEPSZE DYPLOMY ASP WROCŁAW 2020

Wydział Malarstwa

Kamila Mierzwińska – kierunek Malarstwo

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Marcin Forysiewicz – kierunek Rzeźba

Adam Żulicki – kierunek Mediacja sztuki

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Olimpia Kogut – kierunek Grafika artystyczna

Radosław Suliga – kierunek Projektowanie graficzne

Kinga Rybak – kierunek Sztuka mediów

Wydział Ceramiki i Szkła

Ewa Rostojek – kierunek Sztuka i wzornictwo szkła

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Aleksandra Sitek – kierunek Architektura wnętrz

Julia Górecka – kierunek Wzornictwo

Justyna Tuchorska – kierunek Scenografia 


info: B. Mak-Sobota

zamieściła: AN

Załączniki

Galeria:

 • Kamila Mierzwińska, Anamneza. Próba Pamięci. promotor: prof. Łukasz Huculak
 • Kamila Mierzwińska, Anamneza. Próba Pamięci. promotor: prof. Łukasz Huculak
 • Kamila Mierzwińska, Anamneza. Próba Pamięci. promotor: prof. Łukasz Huculak
 • Kamila Mierzwińska, Anamneza. Próba Pamięci. promotor: prof. Łukasz Huculak
 • Kamila Mierzwińska, Anamneza. Próba Pamięci. promotor: prof. Łukasz Huculak
 • Kamila Mierzwińska, Tożsamość wody. promotor: prof. Paweł Jarodzki
 • Radosław Suliga, "Redesign Przewodnika po architekturze modernistycznej Breslau/Wrocław", promotor: Tomasz Broda
 • Radosław Suliga, "Redesign Przewodnika po architekturze modernistycznej Breslau/Wrocław", promotor: Tomasz Broda
 • Radosław Suliga, "Redesign Przewodnika po architekturze modernistycznej Breslau/Wrocław", promotor: Tomasz Broda
 • Radosław Suliga, "Redesign Przewodnika po architekturze modernistycznej Breslau/Wrocław", promotor: Tomasz Broda
 • Radosław Suliga, "Redesign Przewodnika po architekturze modernistycznej Breslau/Wrocław", promotor: Tomasz Broda
 • Radosław Suliga, "Redesign Przewodnika po architekturze modernistycznej Breslau/Wrocław", promotor: Tomasz Broda
 • Ewa Rostojek, Wiszące ogrody – kolekcja wazonów promotor dr hab. Beata Mak- Sobota
 • Ewa Rostojek, Zaburzenie – instalacja ze szkła promotor dr Dagmara Bielecka
 • Olimpia Kogut, Makrokompozycja i mikrokompozycja, promotor prof. Przemysław Tyszkiewicz
 • Olimpia Kogut, Makrokompozycja i mikrokompozycja, promotor prof. Przemysław Tyszkiewicz
 • Adam Żulicki, Obiekty w przestrzeni miejskiej – kolekcja znaków, promotor prof. Eugeniusz Józefowski
 • Adam Żulicki, Obiekty w przestrzeni miejskiej – kolekcja znaków, promotor prof. Eugeniusz Józefowski
Więcej »