Wystawa przeglądowa - pracownia rysunku 115

Wystawa przeglądowa - pracownia rysunku 115

Końcoworoczna wystawa prac studentów VII Pracowni Rysunku, prowadzonej przez prof. uczelni Przemka Pintala i as. Piotra Kmitę.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z przeglądu prac studentów naszej pracowni. Prezentujemy dokumentację wybranych prac z semestru letniego i przeglądu po semestrze zimowym 2019-2020. 

W związku z okresem zapisów do pracowni rysunku i malarstwa prezentujemy poniżej program pracowni rysunku 115.

kontakt: rysunek115@gmail.com

- - - - - - - - - - - - -

Program VII Pracowni Rysunku jest zbudowany w oparciu o poniższe wartości i pojęcia:

1. Rysunek jest narzędziem myślenia. Rysunek jako przemyślany projekt, jako zapis koncepcji, jako rezultat światopoglądowej deklaracji, jako propozycja odnosząca się przede wszystkim do naszego myślenia o świecie, a następnie do uczuć i emocji.

2. Intermedialność rysunku. Obok klasycznego zapisu rysunkowego działania hybrydowe na granicy rysunku i innych form wypowiedzi: obiekty rysunkowe, nowe media (animacja, video), performance.

3. Rysunek jako eksperyment, jako działanie stojące w opozycji do rysunku „akademickiego”.

4. Rysunek jako zapis najbardziej intymny, bezpośredni, jeśli trzeba - niepoprawny, także obyczajowo, nieuwarunkowany pojęciem piękna 

5. Rysunek jako szkoła budowania silnej osobowości artystycznej, tworzącej wypowiedzi o wysokim poziomie artystycznym.

Realizacja tego programu odbywa się poprzez:

- zróżnicowanie wymagań i propozycji dla studentów, dostosowanie programu do indywidualnych umiejętności i celów studentów, stawianie nacisku na indywidualną pracę ze studentami

- konfrontowanie studentów z różnymi sposobami myślenia o sobie, o sztuce, o świecie, promowanie postawy eksperymentującej, umożliwiającej wypracowywanie własnej strategii twórczej poprzez propozycje ćwiczeń i rozwiązań formalnych dostosowanych do koncepcji i postawy twórczej studentów, zadania kształtujące postawę otwartą na ryzyko

- rozwijanie świadomości i tożsamości twórczej w oparciu o aktualny obraz sztuki – śledzenie aktualnych wydarzeń w sztuce, zachęcanie do lektur z szerokiego zakresu wiedzy o sztuce i kulturze, obejmowanie uwagą dokonań naukowych w wybranym zakresie

- zachęcanie studentów do wrażliwej, uważnej obserwacji rzeczywistości i angażowania się w wydarzenia aktualne w przestrzeni wspólnej, w swojej dzielnicy, w swoim kraju, na świecie

- poprzez dobór ćwiczeń i rozmowy wymagamy od studentów zapoznania się z możliwie pełnym spektrum narzędzi rysunkowych i relacji z innymi mediami

- kontakt ze studentami odbywa poprzez rozmowę, dwukierunkową wymianę własnych wyobrażeń, idei i argumentów - nie poprzez głoszenie sądów arbitralnych; studenci są zachęcani do wyrażania własnych poglądów, także (jesli nie zwłaszcza) gdy pozostają one w opozycji do sądów prowadzacego; studenci powinii wykształcać sobie umiejętność autoanalizy i autoprezentacji


Program pracowni zakłada dwie ścieżki dydaktyczne:

Dla studentów I roku (st. jednolite i licencjat) – zajęcia warsztatowe w formie ćwiczeń z obserwacji i analizy rzeczywistości, ćwiczenia obejmujące takie zagadnienia jak: kompozycja, perspektywa przestrzenna, światłocień, walor, faktura, kontur, plama, punkt, linia, zapoznanie z różnorodnością technik rysunkowych, doskonalenie warsztatu. Studenci I roku, którzy w sposób pewny dysponują wiedzą i umiejętnościami w wymienionym zakresie mogą rozpocząć realizację, w oparciu o kontakt z prowadzącymi, własnego programu kształcenia i rozwoju.

Dla studentów II-V roku (studia jednolite i studia magisterskie) - studenci realizują w oparciu o założenia pracowni własne projekty twórcze, uczestniczą w wyznaczonych konsultacjach koncentrując się na samodzielnej pracy podczas zajęć w pracowni i w swoim domu.

Na koniec każdego semestru studenci przygotowują portfolio zawierające:

- notatki, szkice z natury (lub notatki, szkice projektowe)

- studia z natury (studenci I roku)

- realizacje wybranych tematów semestralnych

- dokumentację rysunków i zrealizowanych projektów własnych

.

.

.

przygotował: prof. Przemek Pintal, as.Piotr Kmita

zamieścił: as. Piotr Kmita

Galeria:

Więcej »