Przejdź do treści

Sztuka i wzornictwo ceramiki

Kierunek Ceramika

Jako kompetentny i samodzielny artysta ceramik, absolwent posiada umiejętności wyrażania oryginalnej wypowiedzi twórczej. Może także podjąć prace projektanta w studiu autorskim  lub zespole projektowym, w zakładach i wytwórniach ceramicznych - jest przygotowany do pełnienia wiodącej roli w takich zespołach.

Rozkład pracy w pracowniach katedry ceramiki do planu

Rozkład pracy w pracowniach katedry ceramiki do planu
pdf, 981.7 KB
Rozkład pracy w pracowniach katedry ceramiki do planu