Przejdź do treści

Mediacja sztuki

Kierunek Mediacja Sztuki

Absolwent kierunku zdobywa wiedzę oraz praktykę z zakresu pracy artysty plastyka, potrafi poruszać się swobodnie w wybranych dziedzinach sztuk wizualnych, a przede wszystkim wie, jak zorganizować sobie miejsce pracy i rynek odbiorców. Nasi absolwenci umieją pisać teksty krytyczne o sztuce, zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię, zaprojektować długofalowe działanie animacyjne i warsztatowe, napisać projekt i go sfinansować. Uczymy właściwego podejścia do strategii artystycznych i rynkowych. Akcentujemy rolę najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.  

Plany zajęć

Studia stacjonarne

Mediacja sztuki plan zajęć 2023/2024 studia licencjackie II rok
rok-2-mediacja-sztuki-studia-i-stopnia-23-24.pdf
pdf, 139.32 KB
rok-2-mediacja-sztuki-studia-i-stopnia-23-24.pdf