Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Intuicyjnego- dyplomująca

Celem programu nauczania I Pracowni Projektowania Szkła Użytkowego jest przygotowanie absolwenta do poprawnego rozwiązywania problemów projektowych związanych ze szkłem użytkowym. Studenci są zaznajamiani z kolejnymi etapami powstawania projektu i form. Sami są zobowiązani do profesjonalnego przygotowania projektu (szkice, rysunki realizacyjne i techniczne w skali 1:1, wycinki form, graficzne lub komputerowe przedstawienie projektu).

W Pracowni podejmowane są zadania związane z szeroko pojętym projektowaniem szkła użytkowego. Sięgając do historii designu i współczesności studenci poszukują swoich własnych rozwiązań tematów. Prowadzący namawiają do mierzenia się z zagadnieniami i projektowaniem z uwzględnieniem ekologii i wykorzystaniem najnowszych technologicznych osiągnięć w produkcji szkła.


Przedmioty

Szkło użytkowe ( dla studentów 2 roku studiów I stopnia/semestr ,4; 3 roku studiów I stopnia/ semestr 5 i 6, 1 roku studiów II stopnia/ semestr 1,2 oraz 2 roku studiów II stopnia/ semestr 3,4)


Zapisy

Pracownia może dokonać wyboru określonej liczby studentów, mając na względzie proporcjonalny podział studentów pomiędzy wszystkie pracownie Projektowania Szkła. Prowadzący uczestniczą w przeglądach na I i II roku studiów. Dodatkowo mogą wymagać przedstawienia projektów i innych artystycznych dokonań zrealizowanych w czasie trzech semestrów studiów.


Lektury

  1. Glass Encyklopedia – http:/www.20thcenturyglass.com/glass_encyklopedia_home.htm
  2. Technologia szkła, praca zbiorowa pod red. I. Płońskiego, Warszawa, Arkady 1972
  3. W. Nowotny, Technologia szkła
  4. C. Cerutti, A. Dorigano, Szkło XV –XX wieku, wyd. Amber 1998.
  5. R. Barovier Mentasti, Glass throughout time: history and technique of glassmaking from the ancient world to the present, project and coordination Giuliana Cuneaz, Milan, Skira, 2003
  6. Nerwowa drzemka. O poszerzaniu pola w projektowaniu, pod red. S. Cichockiego i B. Świątkowskiej, Wydawnictwo Fundacja Bęc Zmiana, 2009
  7. H. Mruk, I. Rutkowski, Strategia produktu.
  8. S. McIlhany, Art as design: design as art: a contemporary guide
  9. Czasopisma: 2+3d i in.