Banasz Damian

dr Damian Banasz, ad.

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
Pracownia Pracownia Scenografii Teatralnej

Katedra Scenografii

db@asp.wroc.pl


Adiunkt w Katedrze Scenografii. Ukończył studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni prof. Krzysztofa Wołowskiego. Zajmuje się projektowaniem przestrzeni scenograficznych i architektury wnętrz oraz przestrzeni wystawienniczych. Zatrudniony od 2012 w macierzystej uczelni jako asystent w Katedrze scenografii.  W marcu 2015r uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych, tytuł pracy doktorskiej ‘Matka’ Stanisława I. Witkiewicza – obszar teatru nierzeczywistego. Projektowanie przestrzeni scenograficznej w strukturach technologii audiowizualnych.

Banasz Damian Fot. Czesław Chwiszczuk