Dyrda Zuzanna

dr Zuzanna Dyrda, as.

Kierownik studiów z wykładowym językiem angielskim (MFA in Visual Arts),

Koordynator ds. Umiędzynarodowienia kształcenia (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z021/17-00 Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu)

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Grafiki Artystycznej 

Pracownia Rysunku Kreatywnego

z.dyrda@asp.wroc.pl

zuzannadyrda.weebly.com 


Prowadzone przedmioty­

  • Grafika artystyczna 
  • Projekty kolaboracyjne

Urodzona w 1987 r. w Gliwicach, ukończyła w 2011 r. Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (kierunek Kulturoznawstwo) uzyskując tytuł zawodowy licencjat, a następnie w 2013 r. Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów (kierunek: Grafika) zdobyła tytuł zawodowy magister sztuki. W 2017 r. na tejże uczelni na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Doktoranckich otrzymała stopień naukowy – doktor sztuki.

W swojej twórczości prowadzę swoistą grę z formułą graficznej matrycy i odbitki przekształcając i reinterpretując ich pierwotną formułę. W realizowanych projektach wykorzystuję ciało będące nośnikiem treści kulturowych, a zarazem posiadające materialny charakter. Moje matryce powstają często na powierzchni przedmiotów trójwymiarowych. Realizacje te w dużej mierze skupiają się na tożsamości, silnie wiążą się z moim własnym jej definiowaniem i interpretowaniem.

Nagrody

2018 – Nagroda im. Profesora Witolda Skulicza, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

2015 – Nagroda Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu dla Młodego Twórcy,  9. Triennale Grafiki Polskiej

2015 – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej

Wystawy

2020 – Zuzanna Dyrda. Naznaczenie, Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Kraków

2019 – The Haugesund International Festival of Artistic Relief Printing, Haugesund Billedgalleri, Norwegia 

2018 – Body of Print, Palacete del Embarcadero, w ramach międzynarodowej konferencji IMPACT 10, Santander, Hiszpania

2018 – PARA.Ceramika.Grafika, Oblastni Galerie Liberec, Czechy 

2018 – Transgrafia, wystawa towarzysząca MTG Kraków 2018, Dawna Fabryka Tytoniu – Fundacja Tytano, Kraków

2017 – Ingerencja w przedmiot. druk transgresywny, wystawa doktorska, Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum  Innowacji, Wrocław

Konferencje

2019 – Texchange SGCI 2019, Dallas, USA, prelekcja pn. Body (print)makers w ramach panelu: Print as a Facilitator of Action 

2017 – Grafika post-cyfrowa. Redefinicja odbitki graficznej – organizacja międzynarodowej konferencji na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

2015 – Sphere SGCI 2015, Knoxville, USA, prelekcja pn. Culture of Student Exchanges in a European Context w ramach panelu: Dialogues: Modes of Exchange and Collaborative Practices

Publikacje

2017 – Printmaking Today, Temporary Impressions, Nr 3 (Autumn 2017) Vol. 26

2017 – Grafika post-cyfrowa. Redefinicja odbitki graficznej, publikacja konferencyjna, red. Dyrda Z., Janik A., Kubiak M., wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. E.Gepperta we Wrocławiu, Wrocław