Marszałek-Zięba Karolina

mgr inż. Karolina Marszałek-Zięba, wykł.

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Katedra Architektury Wnętrz

k.marszalekzieba@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

  • Materiały i technologie
  • Budownictwo

W 2006 r. ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2010 uzyskała uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W 2012 ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w zakresie dyscypliny plastyczne w architekturze na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Poza działalnością dydaktyczną pełni funkcję kierownika budowy oraz prowadzi działalność gospodarczą. Z racji wykształcenia  podejmuje się zadań nie tylko związanych z aranżacją i projektowaniem wnętrz, ale również bierze udział w procesach związanych z rewitalizacją konstrukcji.