Gorzelak Mariusz

dr Mariusz Gorzelak, ad. 

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Grafiki Artystycznej
Pracownia Książki Artystycznej


mgo@asp.wroc.pl