Kołomański Piotr

dr Piotr Kołomański, st. wykł. 

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Ceramiki


pko@asp.wroc.pl

Piotr Kołomański