Koczyńska-Kielan Katarzyna

prof. Katarzyna Koczyńska-Kielan

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Ceramiki


www.katarzyna.koczynska.kielan.com.pl

k.koczynskakielan@asp.wroc.pl