"Granice inscenizacji" - wystawa Pracowni Fotografii Inscenizowanej

"Granice inscenizacji" - wystawa Pracowni Fotografii Inscenizowanej

Zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się w galerii Sztuka na miejscu, w środę 1 grudnia o godz. 18:00.

Fotografia na wyższej uczelni artystycznej należy do zasadniczych dziedzin artystycznego kształcenia. Medium, które w świecie sztuki stało się jednym z podstawowych, jest obecnie doceniane przez artystów wszelkiej, nie tylko fotograficznej proweniencji. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kultywuje ów trend ze szczególną dbałością.
W ramach Katedry Sztuki Mediów funkcjonują trzy pracownie fotograficzne, w tym Pracownia Fotografii Inscenizowanej, prowadzona przez prof u. Piotr Komorowskiego, oraz ad. Ewę Martyniszyn.Wystawa obejmuje realizacje zarówno studentów, jaki dydaktyków prowadzących Pracownię. 

Kuratorzy: Piotr Komorowski, Ewa Martyniszyn

Uczestnicy wystawy:

Marlena Bąk, Daria Bokowy, Marcin Bratek, Maria Chabasiewicz, Piotr Komorowski, Weronika Krawczyk, Ewa Martyniszyn, Julia Namysł, Angelika Stankiewicz, Mariusz Szczepaniak, Zuzanna Woleńska

***

Pracownia Fotografii Inscenizowanej zajmuje się zagadnieniami historii, teorii, i praktyki obrazu inscenizowanego. W procesie nauczania studenci poznają między innymi możliwości dokumentalne fotografii, dociekają jej autonomicznych cech, nade wszystko jednak – uczą się nią posługiwać jako jednym z wielu równoprawnych mediów sztuki. Samą inscenizację poznają w stosunkowo szerokim zakresie: od klasycznych, parateatralnych realizacji, opartych o zaprojektowane wcześniej scenariusze, poprzez działania performatywne, oraz improwizowane, także ingerencje w naturę samego obrazu drogą postprodukcji analogowej i cyfrowej, aż po działania łączące fotografię z innymi dyscyplinami plastycznej kreacji, włącznie z fotoobiektami przestrzennymi. Tak postrzegane medium, umocowane w szerokim polu sztuki, stanowi o perspektywie dalszego rozwoju fotografii inscenizowanej w Katedrze Sztuki Mediów – zarówno w ramach działań dydaktycznych, jak i prac badawczych. Akcentowana jest kreatywna, w szerokim rozumieniu, możliwość wykorzystania medium fotograficznego we wszelkich obszarach artystycznej aktywności. Pracownia podejmuje też kwestie związane z analizą i interpretacją fotografii, oraz refleksją teoretyczną wprost i pośrednio związaną z realizacją ćwiczeń.Intencją wystawy przygotowywanej dla galerii Sztuka na miejscu jest między innymi przedstawienie przykładów realizacji studenckich wykorzystujących techniki inscenizacyjne. Przedstawione prace są zazwyczaj fragmentami większych całości wykonanych na okoliczność ćwiczeń czy prac dyplomowych, realizowanych w Pracowni.


zamiesćiła azg