4. edycja Międzynarodowego Sympozjum Sztuki - Było, jest, i będzie. Piękne czasy

4. edycja Międzynarodowego Sympozjum Sztuki - Było, jest, i będzie. Piękne czasy

Zapraszamy do udziału w sympozjum, które odbędzie się w dniach 14.09.–30.09.2020.

Zaproszeni do udziału w Sympozjum twórcy, spotkają się w przestrzeni wirtualnej, gdzie prezentować będą realizowane przez siebie prace. Będzie to zatem edycja wyjątkowa, która - ze względu na specyficzną sytuację  - podejmie próbę stworzenia nowej formuły, w myśl której spotkania będą miały charakter odwiedzin w pracowniach czy spontanicznych działań.

Dla szerszej publiczności przygotowane zostaną relacje, które do odbiorców trafią za pomocą dostępnych narzędzi social media - nie zabraknie więc fotodokumentacji, odczytów, streamingów czy wirtualnych pokazów filmowych. Harmonogram spotkań ustalać będziemy na bieżąco, spontanicznie, jednak z pewnym wyprzedzeniem.

Wszelkie informacje pojawiać się będą w mediach społecznościowych.
Program będzie dostępny wkrótce

FB/ https://www.facebook.com/sympozjumsztuki/

IG/ https://www.instagram.com/sympozjum_sztuki/

WWW/ www.sympozjumsztuki.pl / obecnie w budowie/

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Było jest i będzie. Piękne czasy ma za zadanie uruchomić nowe obszary twórczych i teoretycznych poszukiwań oraz ma posłużyć zainicjowaniu cyklu pokazów powstałej kolekcji dzieł w ośrodkach polskich i zagranicznych w przyszłości. Jak dalekiej – zależy to od warunków organizacyjnych – jednak nie porzucamy nadziei, iż wkrótce można będzie swobodnie realizować pokazy prac „na żywo”. W ten sposób Sympozjum będzie kontynuować założenia cyklu i stanie się asumptem do kolejnych działań integrujących środowiska artystyczne.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych wirtualnych wydarzeniach!


Zespół Międzynarodowego Sympozjum Sztuki
Było, jest, i będzie. Piękne czasy

_________

Organizatorem Sympozjum jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Program dofinansowany jest przez Miasto Wrocław


zamiesćiła AZG