WYNIKI REKRUTACJA STUDIA STACJONARNE 2020

WYNIKI REKRUTACJA STUDIA STACJONARNE 2020

Szanowni Kandydaci wyniki rekrutacji znajdują się na Państwa indywidualnych kontach w Akademusie

W celu sprawdzenia statusu kandydatury proszę

  • zalogować się do systemu
  • wybrać KANDYDATURY
  • wybrać KIERUNEK
  • STATUS KANDYDATURY znajduje się w lewym górnym rogu
  • punktacja za poszczególne etapy znajduje się przy Etapie Rekrutacji

Osoby, które uzyskały status:

  • WSTĘPNIE PRZYJĘTY - Kandydat zdał egzamin uzyskując wysoką liczbę punktów gwarantującą przyjęcie na studia w ramach limitu. Do 30 sierpnia Kandydat musi przesłać scan Świadectwa maturalnego, podpisany akt ślubowania (przesłany przez dziekanaty) oraz potwierdzić wpis na listę studentów I roku.

Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku zostaną skreślone z listy Wstępnie przyjętych

  • MIEJSCE REZERWOWE - Kandydat zdał egzamin ale uzyskana liczba punktów nie zagwarantowała mu miejsca w limicie przyjęć. Do 30 sierpnia Kandydat musi przesłać scan Świadectwa maturalnego, podpisany akt ślubowania (przesłany przez dziekanaty).

W przypadku niedopełnienia formalności przez Wstępnie przyjętego, osoba z najwyższą liczbą punktów na liście rezerwowej automatycznie wchodzi na listę Wstępnie Przyjętych

  • NIEPRZYJĘTY - Kandydat nie zdał egzaminu ( nie uzyskał minimum kwalifikacyjnego)

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od uzyskania informacji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.
Po upływie terminu składania dokumentów zostaje ogłoszona, przez Uczelnianą Komisje Rekrutacyjną, w systemie rekrutacji elektronicznej na kontach kandydatów i na tablicy informacyjnej, lista osób przyjętych na I rok studiów na dany kierunek studiów.


inf. zam.

M. Szumiejko DOS