WYNIKI REKRUTACJI 2020/2021 - nabór dodatkowy oraz 1 NABÓR STUDIA II STOPNIA

WYNIKI REKRUTACJI 2020/2021 - nabór dodatkowy oraz 1 NABÓR STUDIA II STOPNIA

Szanowni Kandydaci Wyniki Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej znajdą Państwo na indywidualnych kontach w systemie Akademus

W celu sprawdzenia decyzji proszę

  • zalogować się do systemu
  • wybrać KANDYDATURY
  • wybrać KIERUNEK
  • STATUS KANDYDATURY znajduje się w lewym górnym rogu
  • punktacja za poszczególne etapy znajduje się przy Etapie Rekrutacji

Status / Decyzja

  • WSTĘPNIE PRZYJĘTY  - zdany egzamin.

Podstawą przyjęcia jest dostarczenie pozostałych dokumentów (świadectwa dojrzałości studia I stopnia lub jednolite magisterskie, dyplom ukończenia studiów minimum I stopnia - studia II stopnia)

  • MIEJSCE REZERWOWE - zdany egazmin ale liczba punktów jest za mała na otrzymanie miejsca w limicie

Prosimy o dostarczenie pozostałych dokumentów (świadectwa dojrzałości studia I stopnia lub jednolite magisterskie, dyplom ukończenia studiów minimum I stopnia - studia II stopnia), w przypadku nie spełnienia tego warunku przez wstępnie przyjętych, miejsce może przypaść osobie rezerwowej

  • NIEPRZYJĘTY - Kandydat nie zdał egzaminu ( nie uzyskał minimum kwalifikacyjnego)

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od uzyskania informacji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.


inf. zam.

M. Szumiejko DOS