Wybory Rektora ASP

Wybory Rektora ASP

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką kandydata na Rektora - prof. Wojciecha Pukocza.

Sukces ma swoje źródła w ciągłej akumulacji sprzyjających okoliczności. Wobec wydarzeń globalnych ostatnich trzech miesięcy to stwierdzenie Malcolma Gladwella można poddać parafrazie, iż sukces może mieć swoje źródła w ciągłej akumulacji różnych okoliczności.

Rzeczywistość koronawirusa i doświadczenia ostatnich dni stawiają przed nami nowe wyzwania, jednak pomimo trudności dostrzegam wśród nich także nowe możliwości. Mam przekonanie, że zaproponowane/wskazane w programie wyborczym kierunki działania będą odpowiedzią na wymagania związane z bieżącą sytuacją oraz prowadzić będą do zmian na lepsze w codziennym funkcjonowaniu całej naszej społeczności oraz służyć rozwojowi Akademii.

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych i zdalnych narzędzi komunikacji , które nagle stało się konieczne, w moim przekonaniu kreśli nową perspektywę ich zastosowania w pracy administracyjnej i co najważniejsze w dydaktyce.

Relacja mistrz–uczeń jest niezmienna, ale poszerzony może zostać sposób komunikacji i forma realizacji programu studiów w ramach wspólnej pracy. Pełniej ukazała nam się także cyfrowa przestrzeń działań twórczych, dlatego sądzę, że czynniki kryzysowe należy traktować jako impuls, który efektywniej pozwoli realizować cele i lepiej zarządzać czasem oraz naszym wszelkim potencjałem.

Prof. Wojciech Pukocz

Zapraszam do zapoznania się ze skróconym programem wyborczym.

Pod linkiem pełna wersja programu wyborczego:

https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=13222&__seoName=Wybory+na+Rektora+ASP+-+wybory+odwo%C5%82ane+%2F+prze%C5%82o%C5%BCone

Sylwetka kandydata na Rektora prof. Wojciecha Pukocza

»  Urodzony w 1970 roku w Mikołowie – malarz, rysownik, autor instalacji i filmów Tworzy spektakle multimedialne łączące obraz wideo z muzyką wykonywaną na żywo.

»  Dyplom z malarstwa uzyskał we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1997 roku w pracowni prof. Stanisława Kortyki.

»  W 2018 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych.

»  Obecnie pracuje w Katedrze Malarstwa Architektonicznego i Multimediów i prowadzi Pracownię Mediów Elektronicznych oraz Multimediów.

»  Od 2012 pełni funkcję dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby macierzystej uczelni, w 2016 roku będąc ponownie wybranym na to stanowisko.

»  Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i ponad stu zbiorowych, a także kuratorem i organizatorem wystaw.

»  Za swoją aktywność i działania na rzecz wrocławskiej ASP został trzykrotnie wyróżniony nagrodą Rektora – w 2018 za całokształt dorobku artystycznego, a wcześniej w roku 2008 i 2012 za działalność organizacyjną na rzecz Uczelni.

»  W 2001 roku był laureatem nagrody BWA Wrocław w V konkursie Gepperta dla najlepszych polskich młodych malarzy, w którym otrzymał jednocześnie wyróżnienie honorowe.

»  W 1997 roku otrzymał nagrodę Pisma Artystycznego „Format” oraz wyróżnienie honorowe w ramach legnickiego przeglądu Promocje’97 promującego młode talenty.

Załączniki

Galeria:

Więcej »