Wybory Rektora ASP

Wybory Rektora ASP

Kalendarz kontynuacji wyborów na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w ASP we Wrocławiu w terminie do 31.07.2020 r. zostaną przeprowadzone wszelkie procedury wyborcze w w wyborach organów uczelni kadencji 2020-24.

Udział w wyborach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu e-mail) przedstawicielom ASP  przeprowadzającym procedury wyborcze oraz innym upoważnionym osobom.  Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury głosowań zdalnych w wyborach organów uczelni kadencji 2020-24.

Wszelkie informacje o dokładnym sposobie głosowania wraz z odpowiednimi linkami zostaną Państwu przesłane na adres e-mail najpóźniej w przeddzień określonej w kalendarzu daty wyborów.

Przypominamy o możliwości zadawania pytań kandydatom na Rektora za pomocą poczty elektronicznej na adres:

wybory.rektora@asp.wroc.pl

W załączeniu kalendarz kontynuacji wyborów w ASP.

Michał Matuszczyk

Przewodniczący UKW


zamiesćila AZG

Załączniki