KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW 5.05.2020 r.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW 5.05.2020 r.

Szanowni Studenci, w związku z zarządzeniem Rektora z dnia 30 kwietnia 2020r. nr I/36/2020 zawieszenie zajęć na Akademii zostaje przedłużone do dnia 24 maja br.

Przygotowujemy dla Państwa harmonogram sesji letniej, która odbędzie się w formie on-line. Przypominamy:

  • Prowadzący zajęcia mają możliwość zmiany sposobu zaliczenia danego przedmiotui sprawdzenia efektów uczenia się na inny podany w sylabusie przedmiotu, który został przedstawiony na pierwszych zajęciach w semestrze, w przypadku braku możliwości bezpośredniej organizacji zaliczeń, przeglądów i egzaminów.
  • Prowadzący mają możliwość oceniania stopnia uczestnictwa i wykonywania przesyłanych zadań w formie zdalnej, a ocena może być podstawą wystawienia oceny końcowej w przypadku o jakim mowa wyżej.
  • Wobec sytuacji stwarzającej brak możliwości organizacji i odbywania praktyk oraz plenerów wakacyjnych lub dyplomowych, zniesiony zostaje obowiązek ich zaliczenia w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020. Termin zaliczenia zostaje przesunięty do końca trwania studiów.

inf. zam

M. Szumiejko DOS