WYPŁATA STYPENDIUM SOCJALNEGO I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA MIESIĄC MARZEC

WYPŁATA STYPENDIUM SOCJALNEGO I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  ZA MIESIĄC MARZEC

Szanowni Studenci, informujemy, że kontynuacja wypłaty stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych na semestr letni nastąpi nie później niż na początku miesiąca kwietnia. Przypominamy:

W myśl Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

                                                                                           §11

pkt. 13. Stypendia , o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1), są wypłacane co miesiąc w terminie między 10 a 15 dniem miesiąca, w którym świadczenie jest należne, pod warunkiem otrzymania środków z MNiSW, z zastrzeżeniem że:

b) wypłata przysługującego stypendium za miesiąc marzec w danym roku akademickim może nastąpić w kolejnym miesiącu, jednak nie później niż w ostatnim dniu kwietnia


inf. DOS

zam. M. Szumiejko DOS