Przejdź do treści

Pracownia Podstaw Projektowania Kierunkowego

Pracowania Podstaw Projektowania Kierunkowego


PROWADZĄCY

mgr Grzegorz Rozwadowski, as. mgr Patryk Knapczyk, as.

CEL

Celem wszystkich podejmowanych zadań jest rozwój twórczego myślenia, poznawanie oraz rozwijanie umiejętności warsztatowych, kształtowanie postaw. Ponadto podejmowane działania oswajają młodych studentów ze specyfiką pracy projektanta oraz problematyką poruszaną na dalszych etapach kształcenia w pracowniach dyplomujących.

OPIS

W Pracowni prowadzone są zajęcia projektowo-warsztatowe. Kształcenie podstaw projektowania odbywa się w formie zadań indywidualnych oraz grupowych, wykładów, ćwiczeń praktycznych, korekt indywidualnych oraz grupowych konsultacji na które zapraszani są prowadzący pracowni dyplomujących, jeżeli podejmowane zadanie jest związane z tematyką danej pracowni.

Główne aspekty kształcenia:

A Poznanie pojęć i definicji. Analiza, obserwacja i synteza zjawisk.
Definicje, zadania i cele designu.

B
Poznanie uwarunkowań stylistycznych, technicznych, technologicznych, materiałowych, ergonomicznych (warsztat projektowy).
Relacje forma a… funkcja, technologia, materiał, użytkownik.

C
Poznanie rozszerzonych funkcji i znaczeń obiektów. Poznanie uwarunkowań procesu projektowego: socjologicznych, kulturowych, społecznych, psychologicznych, intelektualnych. Wpływ i znaczenie tych uwarunkowań w kształtowaniu produktu.

Wiedza i umiejętności:

Umiejętność pracy koncepcyjnej
Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
Umiejętność analizowania i formułowania problemów projektowych
Umiejętność rozwiązywania problemów projektowych
Umiejętność organizacji czasu pracy
Umiejętności prezentacyjne

Doskonalenie umiejętności warsztatowych: rysunkowych, graficznych, modelowych, informatycznych.

PRZEDMIOTY

    Podstawy Projektowania

WARUNKI ZAPISU

Program Pracowni obejmuje kształcenie studentów I-go roku studiów stacjonarnych licencjackich.

LEKTURY

Kimberly Elam, Geometria w projektowaniu. studia z proporcji i kompozycji Micael Evamy, LOGO - Przewodnik dla projektantów Donald A. Norman, Wzornictwo i emocje John Thackara, Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie Eric Gill, Typografia Deyan Sudjic, Język Rzeczy Penny Sparke, Design historia wzornictwa Don Norman, Dizajn na co dzień Richard Morris, The Fundamentals of Product Design Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii Adrian Shaugnessy, Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy Cyrus Higsmith, Niezbędnik Typograficzny Aleksandra Nowak-Gruca, Projektowanie a Prawo Agata Szydłowska, Miliard rzeczy dookoła

KONTAKT

g.rozwadowski@asp.wroc.pl

p.knapczyk@asp.wroc.pl­