Przejdź do treści

Podstawy Projektowania

Podstawy Projektowania

Prowadzący: 
dr Katarzyna Gemborys, as.

Program kształcenia dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obejmuje zakres elementarnych pojęć z obszaru kompozycji płaskiej
i przestrzennej poszerzony o wiedzę dotyczącą podstaw projektowania i wzbogacony o propedeutykę zagadnień literniczo - typograficznych. Poprzez odpowiedni dobór tematów program przewiduje zapoznanie studentów z różnorodnymi formami wypowiedzi polegającymi na dostrzeganiu i pojmowaniu treści, konkretyzowaniu pomysłów, eksperymentowaniu, relacjach i wzajemnych powiązaniach dwuwymiarowych elementów w utworach na płaszczyźnie i trójwymiarowych
w przestrzeni, przy użyciu technik tradycyjnych łączonych
z nowymi mediami.

W oparciu o wnikliwą obserwację natury, struktur i zjawisk, ich analizę, syntezę, interpretację i transpozycję program zakłada rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, a tym samym świadomości plastycznej zgodnie z możliwościami percepcyjnymi studentów. Uwaga skierowana jest na przewidywanie skutków stosowania elementów w różnych warunkach i kombinacjach przy równoczesnym rozwijaniu zdolności kreacyjnych i umiejętności warsztatowych a także oryginalną interpretację zagadnień wynikającą z zainteresowań i temperamentu.

Proces kształcenia powinien przyczyniać się do krystalizacji osobowości twórczej przyszłego projektanta - kreatora otoczenia, świadomie stosującego autorskie środki wypowiedzi oraz kryteria estetyczne w praktyce projektowej. Twórcze eksperymenty mają na celu dostrzeganie wartości plastycznych w projektowaniu użytkowym.