Przejdź do treści

Program FAST

Komunikat
Opublikowano 26 sty 2022

Przed nami czwarta edycja Programu FAST na realizację studenckich projektów!

Jesteś aktywnym studentem, doktorantem, działasz w kole naukowym, organizacji studenckiej, jesteś kreatywny, masz głowę pełną pomysłów ale twój zapał ogranicza brak funduszy na ich realizację? Zgłoś się do nas!

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do udziału w IV edycji programu Fundusz aktywności Studenckiej (FAST). Ten miejski program został zainicjowany przez Prezydenta Wrocławia, a jego celem jest wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, zaangażowania w rozwój badań naukowych, innowacyjności i kreatywności studenckiej.

Wiemy, że w młodych naukowcach drzemie ogromny potencjał. Otwarte umysły i niesłabnący zapał generują niewyczerpane pokłady pomysłów. Niestety czasem kreatywność młodych ludzi ograniczają tak przyziemne sprawy jak brak środków na realizację założonych celów czy skomplikowane procedury wnioskowania o granty. A przecież nawet relatywnie niewielki zastrzyk finansowy pozwala z sukcesem realizować ambitne cele, co pokazało doświadczenie poprzednich edycji naszego Programu.

Mając na uwadze ten fakt, Wrocławskie Centrum Akademickie zachęca wszystkie koła naukowe, grupy i organizacje studentów i doktorantów działających przy wrocławskich uczelniach i instytutach PAN do sięgnięcia po miejski grant, w ramach którego na realizację własnych pomysłów, projektów naukowych można otrzymać dofinansowanie na poziomie 5 tys. zł, a w szczególnych przypadkach kwota ta może być nawet większa!

Projekty specjalne

Tak jak w poprzedniej edycji w tym roku również Komisja wyróżni dodatkowo projekty specjalne, tym razem aż w dwóch kategoriach!

Z racji ustanowienia roku 2022 Wrocławskim Rokiem Dobrych Relacji – Przeciw Samotności na szczególną uwagę mogą liczyć projekty poświęcone tematyce samotności i osamotnienia. Specjalny grant może przypaść również projektowi inspirowanemu postacią Edyty Stein - świętej, filozofki, patronki Europy. W ten sposób pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż bieżący rok będzie poświęcony tej niezwykłej wrocławiance, w związku z 130. rocznicą urodzin i 80. rocznicą jej śmierci.

Projekty poruszające wspomniane zagadnienia będą miały szansę na uzyskanie dofinansowania w łącznej wysokości 30 000 zł.

Zapraszamy do składnia wniosków!

Szczegółowe informacje

Kontakt do osób odpowiedzialnych za Program 

Harmonogram tegorocznej edycji Funduszu Aktywności Studenckiej (FAST)

  • 10 marca upływa termin składania wniosków 11 marca - 7 kwietnia: weryfikacja formalno-prawna, posiedzenie komisji i rozstrzygnięcie konkursu 8 kwietnia: ogłoszenie wyników 11 kwietnia – 30 kwietnia: przygotowanie umów dotacyjnych początek maja: podpisanie umów dotacyjnych z uczelniami i rozpoczęcie realizacji projektów studenckich 31 grudnia: zakończenie realizacji projektów

zamieściła azg

Pozostałe aktualności